Hasta Yatağı Ne Tür Hastalar İçin Gereklidir

Hassas cerrahi operasyonlar geçirmiş, vücutlarının çeşitli bölümlerinde kırıklar oluşmuş, vücut fonksiyonlarının bir kısmını veya tamamını yitirmiş olan, tedavi sürecinde hareket etmeleri sakıncalı veya zaten hareket edemeyen hastaların tedavi ve bakım süreçlerinde hasta yatakları mecburidir. Bu tür hastaların her birinin, hastalıklarına göre farklı tedavi ve bakım uygulamalarına ihtiyaçları vardır. Bazı hastaların çeşitli yaşam destek ünitelerine bazen sürekli, bazen de dönem dönem bağlanmaları gerekebilir. Bu değişkenler, hasta yakalarının tüm bu ihtiyaçlara yanıt verebilecek kapasiteye sahip olmalarını gerektirir. Bununla birlikte, her hasta türü için farklı özelliklere ve fonksiyonlara sahip hasta yatakları üretilir. Hasta yatağı seçimi yapılırken tüm bu değişkenler göz önünde bulundurulmalıdır.

Kısa ve Orta Vadede Hasta Yatağı İhtiyaçları

Bazı hassas cerrahi operasyonların sonrasında, operasyon yapılan bölgenin iyileşmesi veya bacak, göğüs gibi yaşamsal önemdeki kırıkların tedavileri sırasında, yanık, ağır zedelenme, kimyasala maruz kalma gibi hastalıkların tedavi süreçleri sırasında, hastanın belirli süreler boyunca hareketlerinin kısıtlanması gerekir. Hareket edilmesi bu tür hastalıkların tedavi sürelerinin uzamasına neden olabildiği gibi, bazı durumlarda yaşamsal tehditler de oluşturabilir. Bu tür hastalıkların tedavileri, hastalığın seviyesine göre de olsa geçicidir. Belirli süreler boyunca hasta yatağa bağımlıdır. Ancak bu süre boyunca ihtiyaç duyulan bakım ve tedavinin başarılı olması, hasta yatağı seçimiyle doğrudan alakalıdır.

Hasta Yatağı
Hasta Yatağı

Uzun Vadeli Hasta Yatağı İhtiyaçları

Çeşitli nedenler vücut fonksiyonlarının büyük bölümünü yitirmiş veya yitirmekte olan hastaların, istenen bir sonuç olmasa da bazı durumlarda kalan ömürleri boyunca yatağa bağımlı yaşamaları mümkün olabilmektedir. Bu türlü hastaların bakımı, hasta bakıcılar içinde oldukça güçtür. Bu kapsamda hasta yataklarının ileri fonksiyonlu olanlarının sunduğu avantajlar, hasta bakıcının işini son derece kolaylaştırırken, hastanın da en yüksek konforla yaşamını sürdürebilmesi sağlanır. Bu türlü hastalarda, çeşitli yaşam destek ünitelerine ihtiyaç duyulması olasılığı da yüksektir.  Seçilen hasta yatağı özellikle bu yaşam destek ünitelerinin de kullanılmasını kolaylaştıracak özelliklere sahip olmaları gerekir.

Hasta yatağı seçimleri, hastalıklar ve ortalama kullanım süreleriyle doğrudan alakalı özelliklere sahip olmalıdır. Bu sebeple hasta yatakları birçok farklı özelliğe sahip ürünler olarak geliştirilirler. Bazı hasta yatakları, belirli hastalıklar ve bu hastalıkların tedavi süreçleri sırasında ihtiyaç duyulacak fonksiyonlara göre özel olarak da üretilirler. Bu nedenle yatak seçimi yapılırken, öncelikle hastalığın türü, seviyesi ve hastayla birlikte hasta bakıcının ihtiyaçları göz önünde tutulmalı, bu konuda uzmanlardan ve tedaviyi gerçekleştiren doktorlardan öneriler alınması gereklidir. Bazı hasta yatakları ise hastalığın durumu ve hastanın ihtiyaçlarına göre ters özelliklere sahip olabildiği gibi, sahip olduğu özelliklerin fazlalığı veya azlığı da hastanın tedavi sürecini olumsuz etkileyebilirler. Yetersiz fonksiyonlar kadar fazla fonksiyonel olan yataklarda hastaların tedavi süreçlerine olumsuz etkiler yapabilir. Yeterli ve hastanın ihtiyaçlarına odaklanmış hasta yatağı seçimlerinin özenle yapılması gereklidir.